Oyuncu olmak isteyen kişilerin kendilerine olan özgüvenlerinin olması bu mesleğin altın kurallarından bir tanesi olarak yerini alabilmektedir. Oyuncu olmak için yalnızca özgüven duygusunun yeterli olmadığını her ne kadar bilsek te bir oyuncu adayında olmazsa olmazlar arasında yerini alabilen bu duygu her adayda olması gerekli olan bir artı haline de gelebilmektedir. Oyunculuk için diğer bir altın kural ise oyuncu adaylarının diğer olmazsa olmazları diksiyon ve şive unsurudur.

Aydın Cast Ajansları aracılığı ile sağlanmakta olan diksiyon kursları oyuncu adayları için en gerekli olan kurallar bütününde terini almış bir kural olarak aday olarak değerlendirmeye alınabilen oyuncu adayları için birçok zaman aşılamaz bir engel olarak yerini alabildiği de görülebilmektedir. Oyuncu adayındaki şive bozukluğu bazı zamanlarda izleyenlerin dikkatlerini çekebilirken diğer taraftan da oyuncu adayı için dez avantaj haline gelebilmektedir. Oyuncu olabilme yönünde kendisini geliştirme çabası içerisine giren oyuncu adaylarının diksiyonlarını n da bu süreçte geliştirilmesi gerekli olan bir faktör olduğu hem cast ajanslarının hem de oyuncu adaylarının en çok dikkat ettiği bir kavram sayılabilmektedir.

Aydın Oyunculuk Ajansları oyuncu adaylarının birçok zaman şive unsuruna dikkat etmeleri her ne kadar önem sergileyebilse de uygun bir dil ile konuşabiliyor olması oyuncu adaylarına sağlamış olduğu bir artı olabilmektedir. Aydın -dizi-Film Ajansları dizi ve filmlerde gerekli olan şive eğitiminin sağlanmış olduğu kurumlar olabilmesinden dolayı oyuncular için ya da oyuncu adayları için gerekli olan şivenin kazandırabilmesi için emek harcayabilmektedirler.

Aydın Cast Ajans Başvuru Formu ile birlikte yaşantılarında tam anlamı ile değişmeler gözlenilmekte olan oyuncu adayları bu süreçte sürekli farklı farklı eğitimler ile burun buruna kalabilmektedirler. Oyuncu olma sevdası içinde buluna her adayın bu süreçteki başarılarına ortak olmak isteyen cast ajans firmaları oyuncu olmak isteyen her aday için aynı şekilde vermiş oldukları eğitimleri ile de başarılı bir şekilde yollarına devam edebilmektedirler. Aydın Çocuk Ve Bebek Ajansları olarak ta aynı şekilde başarıyı yakalayabilmeyi sağlayan oyuncu adayları bu cast ajans firması ile çalışmalarına devam edebilmektedirler.