Bartın cast ajansları birçok alanda adaylarına hizmet vermekte olup, adaylarının en iyi yerler gelmesi için çalışmalar yapan ajanslardandır. Pek çok ünlü isme de ev sahipliği etmiş Bartın cast ajansları, adaylarına birçok eğitim imkânı sağlamakta ve bununla birlikte adaylarının güvenini kazanmıştır. Bu güven de adayların ajansa olan bağlılıklarını artırmış ve aynı zamanda ajansın kalitesini de artırmıştır. Ajans kalitesi başvuru yapacak adaylar için büyük önem taşımakta ve adayların başvurularını da etkilemektedir. Çünkü adaylar güven anlamında kendilerini rahat hissedebilecekleri ve gelecek vaat eden ajanslara başvurular yapmaktadırlar.

 

Bu başvurular Bartın cast ajansları başvurusu adı altında yapılmakta ve yetkililerce değerlendirilmektedir. Aynı zamanda ajanslar farklı alanlarda eğitim imkânlarını da adaylarına sunmakta ve adayların istedikleri alanda gelişmeleri için yol göstermektedirler. Bu eğitimler ajans kapsamında alanında uzman kişilerce verilmekte olup birçok farklı alanı içermektedir. Diksiyon dersleri, oyunculuk eğitimleri, hitabet dersleri vs. gibi eğitimler bu olanaklar dâhilinde verilmekte ve ihtiyaçlar ajans yetkililerince belirlenmektedir.

Son zamanlarda Bartın cast ajanslarının en çok başvuru aldığı alan oyunculuk başvurusu olmakla birlikte Bartın oyunculuk ajansları bu anlamda hizmet vermektedir. Oyunculuk mesleğinin son zamanlarda revaçta olmasının sebebi TV sektörünün gelişmesi ve değişmesidir. Bu da bu alana yapılan başvuruların artmasını ve adayların bu alanda ilerlemesini sağlamıştır. Adayların ünlü olma hayalleri de bu alana gösterilen ilginin artmasını sağlamıştır. Ünlü olmak için hayaller kuran ve hayallerinin peşinden koşan adaylar bu yolda cast ajanslarıyla birlikte yürümekte ve onlardan destek almaktadırlar. Bu yüzden cast ajanslarının adayları üzerindeki etkisi önemli bir yere sahiptir. En çok başvuru alan diğer alanlardan bir tanesi d modellik ajanslarıdır. Modellik ajansları son yıllarda birçok alanın önüne geçmiş ve adayların ilgisinin bu yönde de arttığı görülmüştür. Bartın modellik ajansları da bu alanda hizmet vermekte olup birçok adaya istihdam olanağı sağlamıştır. Bu alanda çalışacak adaylar daha çok fiziksel özellikleri yönünden geçerli ve uygun bir yapıya sahip olmalıdırlar. En önemli özelliklerden biri olan fiziksel özellikler modellik alanında çalışacak adayların öncelikli koşulu olmaktadır.